Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Verantwoord ondernemen
Teunesen staat als zand- en grindproducent vaak aan de basis van projecten die een belangrijke impuls geven aan de kwaliteit van de leefomgeving. Hierbij hoort ook de verantwoordelijkheid om zaken maatschappelijk verantwoord en duurzaam aan te pakken. Talloze projecten over heel het land vormen het bewijs van ruim een halve eeuw verantwoord ondernemen. Daar zijn we trots op!

Win-winsituatie: een natuurlijk evenwicht
Duurzame zand- en grindwinning levert een win-winsituatie op. Met de grondstoffen wordt duurzaam gebouwd en op de plaats van winning ontstaan waardevolle nieuwe landschapsvormen. Deze gebieden worden vaak omgetoverd tot prachtige natuur- en recreatiegebieden met alle ruimte voor nieuwe flora en fauna.

Een duurzaam beleid vraagt om betrokkenheid en visie. Teunesen volgt ontwikkelingen en innovaties op het gebied van duurzaamheid op de voet. Waar het kan, voeren we verbeteringen in onze eigen processen meteen door.

Duurzaam inkoopbeleid
Wij kopen onze producten en diensten duurzaam in. Per product of dienst hebben we daarom inkoopcriteria opgesteld. Zo kunnen we altijd zien welke duurzame overwegingen toegepast moeten worden. Zo willen we het verbruik van producten verminderen en houden we rekening met milieueisen en goede arbeidsomstandigheden. Ook kopen we het liefst in bij lokale organisaties.

Duurzaam inkoopbeleid

Teunesen Zand en Grint is zich bewust van haar invloed op klimaatveranderingen door de uitstoot van broeikasgassen. Daarom meten we jaarlijks onze CO2  uitstoot.
In de loop der tijd zal Teunesen deze footprint in relatie tot de productie trachten te verlagen.
Hiervoor hebben we al diverse maatregelen genomen
Onze laadschoppen voldoen aan de hoogste standaarden voor dieselemissie. En we houden rekening met duurzaamheid op het gebied van transport: we zetten bijvoorbeeld in op het gebruik van zo milieuvriendelijk mogelijke brandstoffen.

Oog voor de omgeving
Niet alleen op gebied van inkoop heeft Teunesen duurzaamheid hoog in het vaandel staan. We hebben oog voor onze omgeving: gezonde medewerkers, een eerlijke bedrijfsvoering, veiligheid, het milieu en biodiversiteit en lokale verbinding vinden we heel belangrijk.

We willen hinder en overlast van zand- en grindwinning zoveel mogelijk beperken. Technische innovaties vinden we daarvoor van groot belang. Met geavanceerde installaties maken we het winningsproces duurzaam en voorkomen we hinder voor de omgeving. Ook op het gebied van logistiek blijven we onderzoeken hoe het nóg beter kan.
 

  • moncler belgium